Högfartskurs måndag den 2:e september

Passa på att gå en högfartskurs i Vikingarnas regi innan det blir ett obligatoriskt båtkörkort för Fritidsbåtar som kan göra mer än 15 knop.

Måndag den 2:a september kl 1830 startar vi en högfartskurs i klubbhuset Stensö fiskeläge. Förkunskaper Förarintyg. Kursavgiften är 1100 kr. I kursavgiften ingår kurshäfte, båtpraktik(snabbgående båt minst 25 knop) samt fika. Ca: 4 sammankomster + båtpraktiken. Efter avslutad kurs ges möjlighet att avlägga prov för högfartsintyget(kostnad 500 kr till förhörsförrätaren).

Har ni några frågor så kontakta undertecknad.

Anmälan senast måndagen den 26 augusti till

Lennart Olofsson

leo.olofsson@telia.com

tel. 070-746 29 95