ÅRSMÖTET INSTÄLLT!

P.g.a. det nuvarande läget med smittspridning av Coronaviruset så har SSV:s styrelse beslutat att inställa årsmötet lördag 14 mars. Detta för att minska risken för smittspridning.

Info. om nytt datum för årsmötet kommer senare!