INFO: Farledsändring, Kalmar södra skärgård!

Vi är nu färdiga med farledsändringen från Stensö udde in till T-bryggan och då menar vi den “stora leden”. Vi hoppas att kunna fortsätta under den sena semesterperioden med Stensörännan och Fiskhamnen och i mitten av augusti fortsätta mot Bottorp.

Kalmar Kommun/Serviceförvaltningen. Produktions avd. enhet Park.