PÅMINNELSE, anmälan till arbetsplikt!

Den 3-4 oktober och den 17-18 oktober 2020 börjar arbetsplikten för er som har en Tagg!

Anmälan till: gert_lundgren@hotmail.com vilken av dagarna ni kan medverka!

Samling i Klubbhuset dessa dagar kl.: 09:30 för information om arbetena som skall utföras.

Enklare förtäring kommer att serveras.