Bästa Medlemmar!

Vi närmar oss ett nytt år med hopp om ett betydligt bättre 2021. Pandemin har påverkat oss alla och mycket har vi fått ställa in med påföljande ekonomiska bortfall. Tyvärr har vi inte från styrelsens sida kunnat vara synliga då vi tvingats stoppa möten, tävlingar och olika arrangemang men vårt dagliga arbete i klubben har fortsatt. Vårt klubbhus har haft mer avbokningar än bokningar. Tävlingar, utbildningar, seglarläger har vi tvingats ställa in och det har orsakat ett stort ekonomiskt avbräck som vi i styrelsen jobbat hårt med för att försöka lindra. Vi har sökt alla tänkbara bidrag och Corona stöds pengar. Arbetet har givit oss resultat och vi kommer att klara oss ekonomiskt väldigt bra och vi kan gå in i 2021 med fortsatt god likviditet. Ekonomin i klubben är inte allt utan den social biten är nog så viktig men med social distansering som rekommendation från Folkhälsomyndigheten blir det svårt samt att vi måste ta stor hänsyn till de som finns i riskgrupperna. SSV har tagit sitt ansvar i detta genom de åtgärder vi tvingats till. Det har funnits en del glädjande saker under 2020 där invigningen av Västra sjöns nya leder och sjökort är den största händelsen. Ett fantastiskt sjömätargäng under ledning av Hasse Martinsson gjorde ett otroligt arbete. 500 års jubileet av Gustav Vasas landstigning bleknade i vårt glänsande sjökort. Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att få igång alla verksamheter igen och först ut är att starta utbildningarna igen.

18 februari skall vi starta förarutbildning, båtpraktik dager därefter om allt faller på plats kommer vi att starta kustskeppare, båtpraktik mörker, SRC och manöverintyg för högfartsbåtar. Vidare finns även kanalintyg, utsjöskepparen och F8:an med i planerna. Dock är det intresset som styr. Segelsektionen planerar nu för fullt för seglingsutbildningar där vi nu förstärkt sektionen med en duktig SailCoach Marianne Jakobsson. Vi kommer att starta upp HLR och båtförarutbildning för att kunna ha duktiga båtförare vid segeltävlingar och träning som då skall kunna fungera vid banutsättning och räddning. Vi har även en rad framtida projekt på gång med Kalmar Kommun som gynnar klubben. Styrelsen har inte legat i hängmattan under året utan arbetat målmedvetet med stor förhoppning om att kunna komma stärkta ur det som varit. 

”Håll i och håll ut” som är ett slitet uttryck numera men som vi kanske måste leva med ett tag till.

Låt oss nu se fram emot ett fantastiskt båt år med många sköna dagar till sjöss.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År

Ordförande

Ola Bengtsson