Höstens utbildningar, 2021

FÖRARINTYG

Kursen ger dig en god grund för vidare nautiska kunskaper.

Kursen omfattar:

 • Sjökort, latitud och longitud
 • Distans, tid och fart
 • Lägesbestämning
 • Utprickning
 • Lanternor och dagsignaler
 • Väder
 • Väjningsregler och manövrering
 • Säkerhet ombord
 • Sjösäkerhet

Kursen är 9 gånger med 3 tim. vid varje tillfälle där sista gången är prov.

Kursavgift: 2000:-  Är du junior och under 15 år är kursavgiften halva kostnaden.

Junior eller senior, följande kostnad tillkommer:

Kurslitteratur och kursmaterial kostar ca 600:- och ingår inte i avgiften.

Examinationsavgift: 625:- per prov (+ 65:- för intygsboken) tillkommer för registrering hos NFB (Nämnden för båtlivsutbildning). Betalas vid provtillfället.

Nautisk kompetens ger en större säkerhet till sjöss samt möjligheter att få bra rabatter på båtförsäkringar. Förarintyget är inkörsporten till kustskepparen.

Tidpunkt: 6 september i SSV:s klubbhus kl. 18.00

KUSTSKEPPARINTYG

Kursen ger dig en fördjupning av de nautiska kunskaperna

Kursen omfattar

 • Hur du använder sjökort, kompass och andra hjälpmedel för att navigera utomskärs och till havs vid längre färder.
 • Hur du kommer rätt genom att kunna rätta och sätta kurser med hänsyn tagen till missvisning, deviation, ström och avdrift.
 • Lära dig att ta fram din position med hjälp av pejlingar.
 • Bestämma avstånd till fyrar.
 • Lägga upp en färdplan för tryggare framfart.
 • Navigering i högre farter.
 • Navigera i mörker med hjälp av fyrar och andra hjälpmedel som hjälper till att förlänga säsongen.
 • Navigera med elektronik ombord, underlätta och öka tryggheten med radar, AIS och satellitnavigering.
 • Vad som gäller om du besöker andra länder med båten, vad behöver du tänka på och ha med dig för papper.

Kursen är 9 tillfällen med 3 tim. vid varje tillfälle där sista tillfället är prov.

Kursavgift: 2000:- 

Kostnader som tillkommer:

Kurslitteratur och kursmaterial kostar ca 600:- och ingår inte i avgiften.

Examinationsavgift: 625:- per prov (+ 65:- för intygsboken) tillkommer för registrering hos NFB (Nämnden för båtlivsutbildning). Betalas vid provtillfället.

För att gå kursen måste du inneha Förarintyg, båtpraktik dager och fyllda 15 år

Tidpunkt:  torsdagen 16 september i SSV:s klubbhus kl. 18.00

För dig som inte har båtpraktik i dag kommer sådana kurser att ske fortlöpande under hösten där kombination med mörkerpraktik kommer att ingå.

Vi kommer längre fram i höst att köra en VHF kurs om intresse finns.

Samtliga utbildningar är begränsade till max 10 elever per kurs så passa på att boka.

Bokning av kursen:

maritim.westlake@gmail.com

Ola Bengtsson