Renovering av stenpir!

Info till alla medlemmar!Kalmar Kommun kommer från v45 och minst 8 arbetsveckor framåt renovera stenpiren vid Stensö hamnen. Piren har rasat bitvis på den östra sidan.Under arbetet kommer det att finnas ett antal arbetsbodar och maskiner i området samt pråmar och dykpersonal. Vid otjänlig väderlek kan det dra ut på tiden.

55Visat av 110GillaKommentera