Höstmöte

Välkomna till SSV:s höstmöte

Kalmar 2021-11-27 (lördag) klockan 17.00 

Klubbhuset, Kalmarsundsparken 40, Kalmar.

Efter mötet serveras, till de som önskar en buffé ala Rydberg till den facila kostnaden av 100:-

exkl. dryck som medtages.

Vid betalning ser vi gärna Swish. Vid kontant betalning jämt belopp.

Med tanke på ev. restriktioner måste vi be er att anmäla om deltagande i mötet samt om ni önskar mat.

Anmälan till mötet senast 19 november till Staffan Rydberg 070-5577694 eller mejla info@ssvkalmar.com 

Agenda

§   1 Mötets öppnande

§   2 Val av ordförande och sekreterare för möte

§   3 Fastställande att mötet är utlyst enligt stadgar

§   4 Fastställande av dagordning

§   5 Ekonomirapport

§   6 Rapport från Klubbholmssektionen

§   7 Rapport från Klubbhussektionen

§   8 Rapport från Seglingssektionen

§   9 Rapport om pågående projekt och verksamheter

§ 10 Övriga frågor

§ 11 Avslutning.