Årsmöte 2022

Medlemmar i SSV

Vi har nu vårt årsmöte och vi hälsar alla medlemmar i Segelsällskapet Vikingarna välkomna lördagen den 9 april kl. 17.00 i klubbhuset.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset en timma före mötet. Verksamhetsplan, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på SSV:s hemsida under fliken klubbinfo.

Efter mötet serveras till de som önskar en festbuffé till den facila kostnaden av 150 kr.

Obs! Tag med egen dricka.

För att kunna ha koll på antalet personer som kommer är det obligatoriskt med anmälan till Årsmötet.
Anmälan görs på info@ssvkalmar.com.

Glöm inte i mejlen att ange namn samt ”bara Årsmöte”    eller ”Årsmöte med buffé”.

Anmälan måste vara oss tillhanda senast 30 mars.

Motioner från medlemmar måste vara inkomna senast 15 mars för att styrelsen skall hinna behandla ärendet.

Välkomna

Styrelsen