Vad kan vi båtägare göra för att förbättra havsmiljön och vad gör vi om vi inte får måla med bottenfärg?

Välkommen till ett intressant föredrag av Svenska Kryssarklubbens miljöexpert fil. doktor Lennart Falck i SS Vikingarnas klubbhus vid Stensö Fiskeläge torsdagen den 7 april kl. 18.00.

Lennart fördjupar sig ämnena nedan som i koncentrerad form också publicerats i tidningen På Kryss nr2 2022. Inbjudna är också medlemmar från Segelsällskapet Vikingarna, Kalmar Båtklubb, Segelsällskapet Kaparen och Färjestadens Segelsällskap. 

  • Bottentvättar, spolplattor och uppsamling av spolvatten. Blästring.
  • Hur minska bränsleförbrukningen, bränslekvalitet, slätare båtbotten och ren propeller.
  • Måla mindre mängd bottenfärg.
  • Mätning och resultat av vattenkvalitén i Kalmar gästhamn och båthamnen T-bryggan på Stensö.
  • Hur påverkar TBT, och koppar från våra fritidsbåtar havsmiljön samt mätmetoder och gränsvärden.
  • Andra enkla tips för att förbättra miljön.

Möjlighet att ställa frågor under/efter föredraget.

Avgift 20 kr kaffe, te inklusive och kaka serveras.

Obligatorisk anmälan till Hans Martinsson, e-mail hans@martinsson.cc, med namn och telefonnummer. Max 50 st. deltagare (Brandmyndighetskrav).

Välkomna till ett föredrag av SXK en rikstäckande förening för färder till sjöss med motor och segelbåtar med över 40,000 medlemmar i samarbete med Segelsällskapet Vikingarna.