Nu införs kodlås på Klubbholmens elskåp

Enligt beslut på årsmötet kommer lådorna med el på bryggorna på klubbholmen att låsas med kodlås. Kod och information kommer skickas via mail till de medlemmar som betalt 300 kr för elen.