Städdag på Klubbholmen

Söndag den 4 juni 2023 har vi arbetsdag på Klubbholmen. Vi träffas där kl. 10:00!

Vi skall bl.a städa kök och toaletterna, klippa gräs, räfsa stränderna och panelen på bastun skall bytas m.m.

Alla är välkomna att hjälpa till, särskilt de som har en tagg och har åtagit sig att utföra någon form av arbetsplikt.

SSV bjuder på korv-lunch!

Har ni frågor, bl.a om transport till Klubbholmen: kontakta Mary Lundgren 070-5589125. mary.lundgren@hotmail.com

Väl mött!