Sponsring

Segelsällskapets Vikingarnas sponsring för kappseglande båtar är maximerad ca 10 % av basbelopp/ år och utbetalas för tävlingslicenser och startavgifter.

Sökande skall redovisa sitt planerade seglingsprogram för säsongen där anmälningsavgifterna skall specificeras. Medlem som för att få deltaga i segling som kräver tävlingslicens enligt SSF stadgar ersätts tävlingslicensavgiften med 100 %. Startavgifter ersätts med max 100 % av avgiften. Seniorer kan söka för nationella- och internationella- tävlingar enligt SSF regler.

Juniorer kan söka för regional- nationella-, internationella- tävlingar enligt SSF regler. Seglingarna rangordnas efter mästerskapets dignitet och svårighetsgrad enligt följande:

  • Internationella mästerskap viktas med 3p
  • Internationella seglingar viktas med 2p
  • Nationella seglingar viktas med 2p
  • Distriktsmästerskap viktas med 1p

Bidraget utbetalas med 75 % i efterhand när sökande har redovisat kostnader och resultatlista.

Om sökande skriver ett referat om regattan och publicera detta på SSV hemsida/ Vikingabladet utbetalad ytterligare 25 %. Kappseglingskommittén och styrelsen fördelar bidraget mellan sökande.

Ansökan skall skickas till ordförande

För att se alla inlägg klicka här