Historia

Segelsällskapet Vikingarnas tillblivelse år 1932

En resumé av gamla arkiverade handlingar


Sedan decennier tillbaka har intresset för småbåtsegling varit stort, vid
Kalmarsundskusten och då särskilt i Kalmar. Av efterlämnande handlingar och brev utvisar att båtseglarna i Kalmar redan i början av 1800-talet försökte organisera segelsällskap.


År 1903 bildades Kalmar Segelsällskap, som sedermera kallades det ”gamla sällskapet” som nedlades 1918. År 1922 bildades Kattrumpans Segelsällskap som 1925 antog namnet Kalmar Segelsällskap som inte hade upplösts.


Den 8 dec. 1932 upplöstes Kalmar Segelsällskap, på kvällen samma dag bildades Segelsällskapet Vikingarna. Den 18 dec. konstituerades föreningen med 44 st medlemmar som hade infunnit sig och beslutade enhälligt bildandet av Segelsällskapet Vikingarna. Efter 10 månader var medlemsantalet 85 st. Under sommaren 1933 anordnades 4 st kappseglingar där start- och målgång var förlagd till Ekhatten som förhyrts som klubbholme. Redan denna sommar märktes att Ekhatten var för liten som klubbholme då medlemsantalet stigit till 125 st. Sällskapet tog kontakt med drätselnämnden i kommunen om att få hyra Stora Hatten vilket beviljades. Våren 1935 flyttade sällskapet över till denna holme.


År 1935 påbörjades den första bryggan på klubbholmen samt dansbanan som var klar 1936. För att fira byggnationen tog sällskapet initiativet att inbjuda övriga sjösportsföreningar i regionen till en ”Sjösportens dag”, 600 st sjösportsintresserade mötte upp.


Denna synnerligen kortfattade historik har redaktören tänkt sig som en upplysning för nya, och en påminnelse för gamla medlemmar.
Ha överseende med eventuella fel och brister, som tillhör detta lilla verk.
Red. Tegga-Teglander

Lite bilder från förr