Bli medlem

Som medlem får du bland annat följande:

 • En fin gemenskap med andra medlemmar som gillar det marina livet, där klubben tar till vara intressen för alla typer av båtar.
 • Möjligheten att få tillgång till klubbhuset vid Stensö Fiskeläge, samt klubbhuset på vår Klubbholmen.
 • Tillgång till bryggorna vid Klubbholmen.
 • Vi anordnar eskadrar både i hemmavatten och i utlandet.
 • Kursverksamhet.
 • Seglarskolor för ungdomar och vuxna.
 • Seglarläger på Klubbholmen för ungdomar.
 • Kappseglingsverksamhet.
 • En samlingspunkt för oss medlemmar är vår fina klubbholme där vi under sommaren också har sammankomster som midsommarfirande, kräftskiva m.m.
 • Föredrag av skilda slag, som information och kunskap man har nytta av som båtägare. Intressanta berättelser om spännande färder till sjöss m.m.
 • Under höst, vinter och vår har vi utöver våra års- och höstmöten med buffé också trivsamma sammankomster i vårt klubbhus vid fiskeläget med exempelvis hemlagade kroppkakor och nyårssupé mm.
 • Rabatt på kranlyft vid T-bryggan.
 • Lägre försäkringspremie hos Svenska Sjö.
 • 10% rabatt vid hyra av klubbhuset för eget privat bruk en gång per år och familj.
 • Klubben har en miljöpolicy som främjar de naturupplevelser som en oförstörd och hållbar natur kan ge.
 • Vi stödjer Sjöräddningssällskapet RS Kalmar och har ett bra samarbete för säkrare färder till sjöss.
 • Klubben har ett nära samarbete med Kalmar Kommun och samverkar med olika organisationer för att främja medlemmarnas intressen i närområdet.

Medlemsavgift:

Ordinarie medlem400 kr/år
Sambo, make/maka100 kr/år
Ungdom under 20 år200 kr/år

Klubbholmen

För en liten extra avgift får du på Klubbholmen tillgång till ström för laddning av batterier och färskvatten för båten vid flytbryggorna på ön.

Klubbholmen300 kr/år

Nyckel (tagg)

 • Erhåller Tagg.
 • Tillgång till klubbhuset vid Stensöhamnen, bastu, dusch, omklädningsrum och toaletter. (kök och samlingssal ej för privat bruk)
 • Tillgång till klubbhus, starttribun, kök, bastu, dusch och toaletter på klubbholmen.
 • Ström vid bryggorna på Klubbholmen.
 • Vid behov medverka på gemensamma fixardagar.
 • Tagg kräver medlemskap under minst 1 år.
 • Undantag från regel finns för funktionärer eller seglande ungdom om styrelsen finner det nödvändigt.
Nyckel (tagg) *300 kr/år
Styrelsen prövar varje ansökan om Tagg individuellt och har rätt att neka medlem Tagg om det finns skäl
att anta att förvärvaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen eller störa ordningen
och trivseln i föreningen. Styrelsens beslut om Tagg är slutgiltigt och kan inte överklagas av den som nekas.
* Observera att nyckel (tagg) innebär obligatorisk arbetsplikt efter av styrelsen fastställt arbetsschema.

Ansökan om medlemskap

Uthyrning
Mastskjulet
:
Samtliga medlemmar har möjlighet att hyra plats för mast men på grund av byggnadens storlek finns
begränsningar för antal master.

Regler och kostnader gällande förvaring.

Antal platser för master och övrig förvaring är begränsad.
Mastskjulet har ingen el eller värme.
Följande får endast förvaras i mastskjulet:
Master med tillhörande delar, segel, dynor, kapell, sprayhood
Samtliga skall vara märkta med namn och telefon nr. under förvaringstiden.
Det är inte tillåtet att förvara gummijollar, motorer, bränsle eller annan utrustning än ovan nämnda.

Priser:
Master 700:-/år
Önskas förvaring av segel, dynor, kapell, sprayhood tillkommer 200:-/år yta max 2 x 2 m
Ansvar:
SSV ansvarar ej för material och det åligger varje båtägare att försäkra förvarat material mot ev. stöld,
brand, skadegörelse eller skada från djur.

Samtliga medlemmar har möjlighet att hyra plats för mast men på grund av byggnadens storlek finns
begränsningar för antal master

Kontaktperson för bokning av plats:
Hans Martinsson 0768 04 32 38 hans@martinsson.cc

Uppläggningsplatsplats Seglarudden:
I mån av plats finns möjlighet att hyra uppläggningsplats på Seglarudden. Endast segeljollar med vagn i maxstorlek 7 m:s längd är tillåtet.

Priser:
200:-/år
Ungdom upp till 20 år som tävlar eller tränar för SSV med egen båt har avgiftsfri uppläggningsplats
(gäller endast en båt per medlem) i mån av plats. SSV:s båtar har företräde och förbehåller sig rätten att
säga upp båtplatserna med 3 mån. uppsägningstid.

Kontaktperson för bokning av plats:
Olle Utterback 0708 150 257 olle.utterback@atrio.se