Värdegrund

● Verka för god sjösäkerhet, kamrat och sjömanskap.
● Verksamheten skall främja segelsport och sjöliv.
● Bestå av ett stort utbud av aktiviteter i maritim miljö.
● Glädje och Gemenskap.
● Demokrati och Delaktighet.
● Allas rätt att vara med.
● Rent spel.