Dataskyddspolicy GDPR

  • Vi lagrar och hanterar uppgifter om namn, adress, personnummer, e-postadresser och mobiltelefonnummer.
  • Uppgifterna lagras elektroniskt och i utskriven form som förvaras i utrymmen där endast styrelsen och/eller medlemmar har tillträde.
  • För medlemmar som är styrelsemedlemmar och/eller funktionärer publiceras namn, och i förekommande fall kontaktuppgifter på klubbens hemsida och på anslag i klubbområdet.
  • Vi delar inte dina uppgifter vidare, utom till vår samarbetspartner Svenska Seglarförbundet (Idrott on line) och i förekommande fall Båtunionen och endast uppgifter som är nödvändiga för att dessa partners ska kunna hantera medlemskapet och försäkringar.

Webbkameror

SSV:s avsikt med webbkamerorna är i brottsförebyggande syfte och förebyggande vid väderrelaterade skador på bryggor och byggnader. Kamerorna är ut-zoomade så att igenkännande av ansikten ej kan ske!

Din rätt till dina personuppgifter

  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer och få vissa uppgifter borttagna från vårt system.
  • Du kan när som helst be att få avsluta ditt medlemskap och be att dina personuppgifter tas bort.
  • Om och när du accepterar en funktionärsroll inom klubben godkänner du också att vi i förekommande fall publicerar kontaktuppgifter