Motorbåtssektion

Sektion för motorbåtar inom SSV, syftet är att ta tillvara på motorbåtsintresset i klubben.

Genom att främja även motorbåtsverksamhetens utveckling.

Att utbilda, upplysa och informera samt verka för god sjösäkerhet och en aktiv fritidsverksamhet.

Motorbåtssektionen skall bestå av en sammankallande och 3-4 st medhjälpare.

Sammankallande: Ola Bengtson, info@ssvkalmar.com

För att se alla inlägg klicka här