Motorbåtssektion

Sektionen för motorbåtar inom SSV vill främja motorbåtsverksamhetens utveckling. Syftet är att ta vara på motorbåtsintresset i klubben genom att utbilda, informera och verka för god sjösäkerhet.

Kontaktperson: Staffan Rydberg 070-5577694 i