Utbildning

Information navigationsutbildningar hösten 2019.

Vår kursledare Sjökapten Lennart Olofsson planerar för följande kurserna och hälsar alla intresserade välkommen.

Kombinerad förar/kustskeppare.
Start tisdag den 2 september kl 1830
Kursavgift 1700 kr + kursmaterial (kursbok, passare, transportör)
Efter avslutad kurs ges möjlighet att avlägga förarintygsprov samt kustskepparprov.

Kanalintyg
Om intresse finns så blir det en Kanalintyg kurs efter nyår, kursavgift 600 kr + kurshäfte. Med möjlighet att avlägga prov för behörighet.

Fartygsbefäl
Lennart håller en Fartygsbefäl Klass VIII intensiv kurs 19 oktober – 26 oktober med
tentamen den 29 oktober (på Sjöfartshögskolan) i Sjövärnskårens regi.
Det finns ett antal platser för medlemmar i Vikingarna.

SRC (VHF)
Av erfarenhet vet Lennart att flertalet vill ha en SRC(VHF) efter avslutad
kustskepparkurs. Finns intresse, startar Lennart en sådan kurs våren 2020 med möjlighet att avlägga prov för behörighet.

Högfartskurs
Teori samt praktik i höga farter med möjlighet att avlägga prov för behörighet.

Har du några frågor så kontakta gärna Lennart.
Anmälan till ovanstående kurser görs till Lennart.

Lennart Olofsson
Kalles gränd 6
393 63 KALMAR
Telefon: 0480-47 45 96
Mobil: 070-746 29 95
Epost: leo.olofsson@telia.com