Utbildning

Information om våra navigationsutbildningar.

Vår kursledare Sjökapten Lennart Olofsson genomför följande kurser beroende på intresse och anmälningar och hälsar alla intresserade välkommna.

Kanalintyg. Kontakta Lennart Olofsson.

SRC (VHF)
Av erfarenhet vet Lennart att flertalet vill ha en SRC(VHF) efter avslutad
kustskepparkurs. Finns intresse, startar Lennart en sådan kurs med möjlighet att avlägga prov för behörighet.

Högfartskurs
Teori samt praktik i höga farter med möjlighet att avlägga prov för behörighet.

Har du några frågor så kontakta gärna Lennart.
Anmälan till ovanstående kurser görs till Lennart.

Lennart Olofsson
Kalles gränd 6
393 63 KALMAR
Telefon: 0480-47 45 96
Mobil: 070-746 29 95
Epost: leo.olofsson@telia.com

Inlägg gällande utbildningar/kurser