Motorbåtsektion

SSV Arrangerar utbildning i manöverteknik med motorbåt

Utbildningen sker på Klubbholmen den 15 – 16 juni kl 1000 – 1600. Utbildningsledare är Marcus Jältås.
Utbildningens syfte är att träna tilläggning brygga, bredsida, stäv in, akter in, Y- bom, förtöja i boj samt lägga ut från kaj.


Vi börjar morgonen med teori, därefter går vi ut med Er båt, övriga deltagare följer med. På det viset kör vi med samtliga deltagares båtar. Alla båtar har olika köregenskaper.
Kursavgiften är 200 kr/person. Det kommer att bjudas på fika och lite grillat under dagen. Överskottet tillfaller klubben.


Anmäl er senast den 9 juni till 
För mer info kontakta Marcus Jältås
Marcus Jältås
Mob: 070-491 30 82
E-mail: marcus.jaltas@gmail.com
Lennart Olofsson
Mob. 070-746 29 95
E-mail: leo.olofsson@telia.com