Motorbåtsektion

Ny sektion för motorbåtar

SSV lanserar nu en ny sektion för motorbåtar, syftet är att ta tillvara på motorbåtsintresset i klubben:

Genom att främja även motorbåtsverksamhetens utveckling.

Att utbilda, upplysa och informera samt verka för god sjösäkerhet och en aktiv fritidsverksamhet.

Motorbåtssektionen skall bestå av en sammankallande och 3-4 st medhjälpare.

Har ni intresse eller synpunkter, skriv ett mail till: info@ssvkalmar.com