Motorbåtsektion

Tävling – Radiostyrda båtar

Den prestigelösa och avspända tävlingen med radiostyrda båtar inträffade första gången på klubbholmen 1993 och efter ett längre uppehåll tog det fart igen 2014, samma anda gäller idag vilket återspeglas i regelverket som då upprättades, egen byggt skrov max 1m långt, eldrift och som mest 16V batterispänning, vi har valt att lämna så mkt som möjligt öppet då det bidrar till variation, kreativa lösningar och inte minst underhållning.

Krister Ling och Anders Martinsson har varit drivande, inte sällan I dubbel bemärkelse, för de årliga sammankomsterna på holmen sedan återstarten och antalet tävlande har varierat genom åren, som mest har vi varit 5st och bland de mer frekventa deltagarna återfinns Lars Ling och Petter Feltenstedt, vinnaren bjuds vanligtvis på en kväll på stan av de andra deltagarna, det är inte alltid den snabbaste båten som vinner och det har hänt att det vid målgång endast finns en fullt fungerande båt kvar.

Utrustingen idag ser lite annorlunda ut mot när vi började, idag har vi batterier, fartreglage och motorer som kan hantera över 100A och effektnivåer som kan räknas i hästkrafter, propellern drivs direkt av motorn med ca 30.000 varv/min så vattenkylning av motor och farreglage är ett måste, speciellt när man betänker att man lätt får plats med både motor och fartreglage I en handflata, värmen måste alltså avledas snabbt från den relativt lilla yta som finns annars kan det bli ett kort och lite rökigt race.

Hur fort det går avgörs oftast mer av hur man konstruerar skrovet än av framdrivningen, hög hastighet i sig inte ett problem givet att båtarna väger in mellan 2-4kg, i högre hastigheter handlar det nästan mer om aerodynamik för att behålla vattenkontakt och kontroll, det är inte ovanligt med rätt imponerande luftfärder eller eleganta dyk vilket givetvis uppskattas av såväl åskådare som medtävlande och det dokumenteras oftast på film och i bilder av Claes Martinsson.