Okategoriserade

Segelsällskap vill se större grepp över nya Skärgårdsstaden

Kommunen har som intention att området Skärgårdsstaden ska utvecklas mer, och nu pågår ett arbete med en detaljplan för att det ska kunna byggas radhus nära T-bryggan. Men att ”frimärkesplanera” provocerar segelsällskapet.
Segelsällskapet Vikingarna Kalmar, SSV, menar att T-bryggan i dag ”blir alltmer en båtkyrkogård. Här ligger vintertid hundratals båtar, sommartid ett betydande antal som inte varit i sjön de senaste åren”. Synpunkten framförs till kommunen i samband med att en ny detaljplan är under arbete för att möjliggöra upp till 17 nya bostäder i radhusform.

Båtar på land är ingen ovanlig syn vid T-bryggan. Segelsällskapet Vikingarna vill att kommunen detaljplanerar området när det ändå arbetas med nya bostäder i närheten, för att få bättre ordning i området.

Båtar på land är ingen ovanlig syn vid T-bryggan. Segelsällskapet Vikingarna vill att kommunen detaljplanerar området när det ändå arbetas med nya bostäder i närheten, för att få bättre ordning i området.
”Vi är starkt kritiska till att ett bostadsområde planläggs som en frimärkesplan alldeles, och faktiskt på, inpå ett område för båthantering som verkligen behöver uppdateras för att motsvara de krav som dagens båtliv kräver”. Segelsällskapet föreslå att planering av Skärdgårdsstaden borde omfatta båtfrågorna, särskilt som framtida ägare till nya bostäder i 10-miljonerkronorsklassen kan protestera mot utsikten över en ”båtkyrkoplats” för 30-talet båtar.

Sällskapet vill se att båtar ställs upp inom inhägnade områden och att biltrafik och parkering planeras så att bostadsområdet inte störs. Det vill också att all verksamhet utöver bryggorna flyttas till den norra delen, vid plåthangarerna

Foto: Lars Johansson

Källa tidningen Barometern 20190930