Okategoriserade

Båtbottenprover

Under måndagen 4 november kommer företaget Structor att göra båtbottenprover vid Kullö, T-bryggan samt Dragviken. Mätningarna görs för att det är för höga halter av TBT (tributyltenn) i bl.a. Dragviken. Båtbottenfärger med TBT har varit förbjudna sedan länge. Kommunen vill nu undersöka om det fortfarande kan ske ett läckage från av TBT från båtar och kommer därför att undersöka detta.