Okategoriserade

Nya sjökort över Västra sjön

En kort resumé över vårt arbete under året 2019 och planerna för 2020.

  • Efter en tvådagars utbildning för SSV:s projektgrupp av företaget Hydrographica som med hjälp av flygfoton och en speciell metod som de är ensamma om tagit fram 51 sjökortsmanus i skala 1:5 000 som vi använt för kompletterande mätningar i området.
  • Under oktober månad var vårt arbete klart och alla framtagna data lämnades in till Hydrographica för bearbetning och konstruktion av 6 nya storskaliga sjökort i skala 1:10 000.
  • Efter samråd med Sjöräddningen i Kalmar och andra intressenter har vi gemensamt arbetat fram ett förslag till nya och säkrare farleder i området som lämnats till Hydrographica för bedömning och implementering av korten.
  • Nu har konstruktionen av sjökorten påbörjats av Hydrographica och SSV:s projektgrupp har efter ca 500 arbetstimmar fullgjort den praktiska delen av arbetet.
  • Finansieringen av projektet hoppas vi vara klart inom en snar framtid och det ser förhoppningsfullt ut tack vare bidrag från Kalmar kommun, Sparbanken Kronan och Thermoprodukter AB i Kalmar.

Vad sker under år 2020?

  • Konstruktionen av korten beräknas vara klar i slutet av januari. Därefter ska dessa bedömas och godkännas av Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.
  • Kontakter med myndigheter är gjorda och de behöver förmodligen en handläggningstid på 3 veckor.
  • Med det godkända underlaget kan Kalmar kommuns Serviceförvaltning börja planering, inköp och utsättning av sjömärken. Samtidigt kan sjökorten framställas och detta beräknas vara klart under maj månad varefter försäljning av papperskorten kan börja.
  • Om allt går enligt plan har vi användbara storskaliga sjökort över hela Västra sjön till sommaren, vilket är ett år tidigare än den ursprungliga planen. Bland annat beroende på ett bra samarbete med Hydrographica, Kalmar kommun och användningen av vår nya aluminiumbåt, Appell, som med specialutrustning förenklat mätningarna avsevärt.

En GOD JUL & Ett GOTT NYTT ÅR med färre grundkänningar önskar vi i projektgruppen – Hans Martinsson