Utbildning

Kanalintyg 17 mars

Kanalintyg, kursstart tisdagen den 17 mars 18:30 med tentamen söndagen den 19 april. 

Krav för att tentera: fyllda 16 år, inneha minst förarintyg med båtpraktik samt SRC(VHF) certifikat.

Kursavgift 600 kr (kursmaterial ingår) tentamenavgift 550 kr.

I dag är det ett krav att ha kanalintyget för att färdas på de europeiska inre vattenvägarna. Behövs ej i Sverige, Norge, Storbritannien samt Irland

Anmälan till Lennart Olofsson leo.olofsson@telia.com  tel 070 746 29 95 senast söndag den 8 mars.