Klubbhussektion

Nya sjökort över Västra sjön!

De sista kompletterade mätningarna för de nya sjökorten över Västra sjön avslutades lördagen den 28/3 vilket var väl inom tidplanen i vackert vårväder. Det som är mest kritiskt i nuläget är ett avtal från kommunen om ansvaret för leder och utprickning i framtiden. Förslaget som vi fått måste förtydligas och vi hoppas på en snar lösning innan SSV och företaget Hydrographica som framställer sjökorten kan fortsätta arbetet. Vi har inte drabbats av några förseningar beroende på Coronaviruset i nuläget men följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer och fortsätter att arbeta mot att ha de nya sjökorten färdiga till försäljning i slutet av maj.

Projektet har också beslutat att namnet på det nymätta området skall vara Kalmars Södra Skärgård och kommer att utges i ett utförande som båtsportkorten från Sjöfartsverket med en omslagsbild av Kalmar Slott. 

Vi återkommer med ytterligare information allt eftersom arbetet fortskrider.

Hälsningar från SSV:s projektgrupp för Kalmar Södra Skärgård.