Klubbhussektion

Ordföranden har ordet:

Bästa medlemmar i SSV.

Ingen av oss kunde tro att vi skulle råka ut för en pandemi i modern tid och som aldrig tycks ta slut. Vi får alla ett tråkigt socialt liv med den ena restriktionen efter den andra. Rätt eller fel med restriktionerna? Ingen av oss vet mer än att vi måste vara rädda om riskgrupperna som drabbas väldigt hårt. SSV har solidariskt försökt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställt in årsmötet, seglarskolor, seglarläger och tävlingssegling. Sjömätargänget har restriktioner, arbetena på klubbholmen har restriktioner och sammankomster i seglingsverksamheten har restriktioner. Allt vi planerat inför säsongen 2020 kommer inte att kunna ske. Vi har ett högst extraordinärt problem där vi inte ens kunnat hålla ett årsmöte med det nyval som skulle varit. Den gamla styrelsen har enligt stadgar inget mandat att styra men för att det inte skall råda polsk riksdag tar den gamla styrelsen sitt ansvar och fullföljer förpliktelser men tar inga beslut om nya investeringar eller andra beslut som kan påverka klubben ekonomi. Tyvärr drabbas vi ekonomiskt då vi har uteblivna intäkter från seglingsverksamheten och uthyrningen av klubbhuset. Kalmar Kommun har deklarerat att man skall kompensera klubbarna för den ekonomiska förlust som kan bli på grund av Cov-19. Vi från sittande styrelse har nu ansökt hos kommunen om kompensation för uteblivna intäkter. Beslut kommer att fattas inom kort. Ansökningar hos Riksidrottsförbundet för kompensation är också inlämnat. Trots en del negativt finns det ett liv efter virustiden som vi skall ta vara på. Under tiden måste vi hålla på föreskrifterna men ändå försöka ses på havet och klubbholmen med 2 m säkerhetszon. Försök att njuta av livet även om det är ett annorlunda liv vi just nu lever.

Ta väl hand om er

Tf ordförande

Ola Bengtsson