Klubbhussektion

Ordföranden har ordet!

Vi har lagt ett år bakom oss fyllt av förmaningar och restriktioner på grund av pandemin. Ett år där vi tvingats sitta kvar i sittbrunnen och ropa till båtgrannen bredvid utan att få möjlighet till bra sociala kontakter. Inte optimalt för sjöfarare men trots allt kunde vi vänja oss vid situationen och året blev ett av de mest båt täta åren där det knappt gick att få tag i en hyggligt begagnad båt. Många var på sjön då resor och annat fick ställas in med påföljd att sjöräddningen fick ett av sina mest arbetsamma år.

2020 i SSV 

Under året fick styrelsen arbeta hårt för att få klubben att gå runt ekonomiskt då intäkterna från seglarläger, seglarkurser, vuxenseglarskola, utbildningar och uthyrning av klubbhus uteblev. Tack vare sökta Corona stöd, bidrag från Kommunen och Sparbanksstiftelsen kunde vi till slut vända förlusten. Grädde på moset blev också den lyckade försäljningen av sjökort som gick långt över förväntan. Med alla åtgärder och bidrag har vi lämnat 2020 med fortsatt bra resultat och hoppas att 2021 skall bli ett bättre år där vi kan gå för egen maskin igen. En stor händelse för klubben var invigningen av vårt nya sjökort och slutet på ett av de största projekt klubben drivit. Sjömätargänget med Hasse Martinsson i spetsen gjorde ett fantastiskt jobb. Under året har vi arbetat med att försöka förbättra för våra juniorer och införskaffat 2 st laserjollar för att höja vår status på utbildning och tävlingar. Jollarna har varit väldigt uppskattade och seglats flitigt under större delen av året. En av jollarna fick vi finansierat genom Sparbanksstiftelsen så klubben fick en bra start på förnyelse av jollar som är mer än nödvändig om vi skall bedriva en bra ungdomsverksamhet. Ribbåt lätt begagnad köptes in från Danmark som säkerhetsbåt vid seglingar. Den gamla ribben hade gjort sitt och hade kostat en hel del att renovera då pontonerna var slut. Svenska Seglarförbundet bidrog med en rejäl slant vid inköpet av ribben samt att vi lyckades sälja den gamla, så även här gjorde klubben en bra affär. Planeringen inför 2021 tog fart under hösten där vi då bland annat planerat en rad förändringar när det gäller utbildningar. Vi kommer att satsa på seglarskolor både för ungdomar och vuxna, Förarintyg, VHF, Kustskepparen och båtpraktik för att höja klubbens status. Glädjande har vi nu 16 elever i gång på Förarintyget. Segelsektionen planerar en rad tävlingar där tyvärr Folkhälsomyndigheten avgör om dom går att genomföra.

Under 2020 sjösatte vi nästa stora projekt som är projektering av området runt T-bryggan. Delar av området kommer att bebyggas med bostäder och SSV måste ta vara på klubbens intressen inom området. Vi har med hjälp av vår arkitekt/skattmästare Olle Utterback tagit fram ett planförslag till kommunen där vi siktar högt för att få med allt. Målet är att få T-bryggans område till en sekundär gästhamn med tillhörande faciliteter där vi då får en del nya byggnader till vårt ändamål. Vi kräver även muddring runt bryggorna samt leden in från klubbholmen med djup på 3 m. Hela området skall då fräschas upp och alla båtvrak skall bort. 

Vi närmar oss datum för årsmötet som vi fastställt till 2021-03-30

Tyvärr kommer vi inte denna gång heller att kunna genomföra detta fysiskt med tanke på pandemin och de regler som finns. Vi tvingas att genomföra det digitalt som vi gjorde under 2020. Med anledning av detta kommer vi från styrelsens sida inte ha med några motioner/förslag till förändringar som kräver omröstning då det skulle bli väldigt problematiskt. Under 2021 bibehåller vi medlemsavgifter och annat som tidigare år. Motion från medlem skall vara inlämnad till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet. Valberedningen har gjort sitt jobb och deras förslag kommer i samband med att vi lägger ut handlingar till Årsmötet på SSV:s hemsida www.ssvkalmar.com.

Önskar alla medlemmar en härlig vår och båtsommar.

Ordförande SSV

Ola Bengtsson