Okategoriserade

Wakeboardbana i Långviken.

Alla har säkert läst om den nya satsningen från Kommunen och den nybildade Wakeboardklubben.I badviken öster om vårt klubbhus kommer man diagonalt att förlägga en Wakeboardbana. Wakeboardbanan består förenklat av två master med en vajer spänd mellan masterna. En mast placeras då ute på Långviken och en placeras på vår sida i höjd med badbryggan. Vajern drivs sen av en elmotor som är placerad på Långviken. Från vajern går sen linor med handtag ner till Wakeboard åkaren som då i olika hastigheter kan åka runt banan och även göra div. hopp på utlagda ramper. Varje åk kontrolleras av en speciellt utbildad säkerhetsansvarig som då sköter drivlinan och ev. nödstopp. Sporten har i andra städer blivit mycket populär och det har varit ett önskemål från kommunens sida en längre tid att få i gång en sådan anläggning. Man har tillsammans med studenter på Linnéuniversitetet planerat under snart ett år och nu har en Wakeboardklubb bildats. Vi har i SSV:s styrelse fått fortlöpande information från projektgruppen och där har man varit mån om att tillgodose våra intressen. Vi har ju som bekant vår seglarbrygga i viken och ungdomsverksamhet. Ur säkerhetssynpunkt har vi ställt krav på att vajern skall sitta på tillräckligt hög höjd (blir ca 9 m höjd) och att vi får vågbrytare utplacerade som då skall fånga upp en jolle som kommit på driv så att den inte kommer in i wakeboardbanan. Säkerhetsvakten har även nödstopp och kan enkelt avhjälpa en ev. konflikt. Vi har dessutom alltid vår säkerhetsbåt i gång vid verksamhet som då snabbt skall kunna fånga in en jolle på driv. Från styrelsens sida känner vi att säkerheten är fullgod och har inte några synpunkter på detta. Valet av viken är för att få skydd från vågor och annan placering ex. utsida Långviken är inte möjlig på grund av vågor. Valet av platsen Långviken är också för att kommunen skall utveckla detta område med olika sporter.Banans sträckning utgör inga hinder för oss då vi inte seglar där inne. Vad beträffar de båda badbryggorna som finns i viken kommer badmöjligheterna att finnas kvar då banan inte kommer att gå ända fram till bryggorna utan det finns god marginal, dock är möjligheten att simma mellan bryggorna inte möjlig när Wakeboardbanan är öppen. Vidare har man sagt att den sträckning man nu bestämt går lätt att ändra på efter utvärdering. Start är då ute på Långviken och inte på vår sida. Det kommer inte att vara en fast installation utan banan är flyttbar och kan demonteras på 24 tim. Den kommer att demonteras varje höst i september för att komma på plats någon gång i början av juni. Från SSV:s styrelse anser vi att man tillgodosett våra krav och banan utgör inget hinder för vår verksamhet. Vi har även ställt krav på utökade parkeringsplatser för att säkerställa den ökade aktiviteten vilket kommunen påbörjat nere vid Långviken som då är närmaste vägen till start. Vi ställer oss positiva till denna vattensport då det kan ge synergieffekter till vår verksamhet samt att det är en fantastisk sport för ungdomar. Sen huruvida detta stör boende eller badande är inget SSV skall eller kan lägga sig i. Det är en kommunal badplats, anläggningen blir på kommunalt vatten och det krävs inga bygglov. Skriver detta som en information till medlemmarna och vill inte att vi skapar ett debattforum för eller mot här på vår Facebook sida som skall vara en informationskanal.Om någon vill ha diskussioner runt ärendet tar vi det gärna på mejlen info@ssvkalmar.com