Okategoriserade

Stensö naturreservat!

Bästa medlemmar i SSV

Just nu händer en hel del runt vårt närområde. Tidigare har jag skrivit om kommande Wakeboardbana och mer är nu på gång. Kalmar Kommuns Miljöenhet har hört av sig till oss i egenskap av sakägare i området. Miljöenheten har fått i uppdrag av politikerna att göra om hela Stensö till naturreservat och att det skall vara genomfört till sommaren 2022. Miljöenheten har då velat ha våra synpunkter på gränsdragningen. Området skall vara både land och vatten. Vatten vill man skydda för fågellivet och de lekplatser som finns för Gädda och Abborre bl a. Kommunen är noga med att ta tillvara på våra intressen. Stensö med tillhörande vatten blir ett stort område om tomtkartor och annat skall följas. Jag har då föreslagit att man följer 3 m kurvan runt Stensö som en naturlig gräns där allt innanför tillhör naturreservatet (tomtkartan ger mycket mer tillhörande vatten och kan bli för mycket). Det blir även lättare för alla att hålla reda på gränsen. Hela kanalen samt inseglingen till T-bryggan ingår då i reservatet. Klubbholmen och leden ut mot sundet ligger utanför. För vår del med båtar innebär detta inte någon större förändring mer än att det blir fiske och skoterförbud i reservatet. Båt kommer vi att kunna köra precis som innan men det kan bli en fartändring i den inre leden bakom Tornskär mot Stensö. Här vill man ha 5 knop men kan tänka sig behålla övriga fartbegränsningar som det är idag. Den stora förändringen blir att det inte blir möjligt att sjösätta eller köra skoter i området då man har full rätt att förbjuda skotrar i ett naturreservat samt förbjuda fiske. Projekteringen är i gång men gränsdragning och annat är inte fastlagt utan ligger som förslag.

Klubbhuset

För klubbens bästa håller vi nu på att i första hand utöka vårt avtal med kommunen och då även omfatta en del av Seglarudden. Vi kommer inom kort att få ett förslag från kommunen på nyttjanderättsavtal gällande mark vid seglarbryggan, rampen och där vi lägger upp jollarna. Nyttjanderättsavtalet behövs för att vi skall få möjligheter till att kunna söka bidrag för en ny seglarbrygga och ramp.

Klubbholmen

Tyvärr har det visat sig att avtal/arrende för Klubbholmen löpt ut och måste förnyas samt att avtal vad beträffar bryggorna behöver ses över. Vi har prioriterat avtalet på Seglarudden då det är angeläget att söka pengar. I steg två kommer arrendet av Klubbholmen och i steg tre avtalet gällande bryggorna. Vi är lite beroende av kommunens prioriteringslista i dessa fall och det kommer tyvärr att dra ut på tiden men vi hoppas få det på plats under innevarande år.

Detta är en information till medlemmarna. Vi tar gärna debatt eller frågor på: info@ssvkalmar.com

Ola Bengtsson, ordf.