Segelbåtssektion

Arrendeavtal för ”Seglarudden”

Idag 26 april har vi fått klart med kommunen gällande arrendeavtal för del av ”Seglarudden”. Vi kommer att arrendera ca 1.700 kvm inkl. sjösättningsrampen, brygga och uppläggningsplatser för småbåtar. Anledningen till arrendet är att vi måste äga eller arrendera mark med bryggor och ramp för att kunna söka bidrag för de förbättringar som är nödvändigt för att bedriva seglingsverksamheten. Ramp och brygga är i stort behov av renovering. Vi kommer att kunna hyra ut båtplatser för småbåtar på land till medlemmarna om så önskas. Vi får ca 20 platser på land för båtuppläggning. Fördelen med arrendet är att vi kontrollerar området på ett bättre sätt. / Ola Bengtsson ordf.