Okategoriserade

SSV:s förråd vid T-bryggan!

Gamla Klubbhuset samt det röda förrådet vid den gråa hangaren skall renoveras invändigt!

Detta medför att de som har något föremål liggande i förråden skall omedelbart hämta dessa.