Klubbhussektion

Nya uppdaterade storskaliga båtsportkortet

Till SSV:s medlemmar! Köp det nya uppdaterade storskaliga båtsportkortet till reducerat pris! Köp det nya uppdaterade båtsportkortet med de nya och ändrade lederna till ett reducerat pris på 180 kr (normalpris 360 kr). Endast ett båtsportkort per familj. Försäljningen till det reducerade priset kommer att ske i klubbhuset vid 3 tillfällen under en kort period före midsommar enligt nedan. Betala med Swish. I undantagsfall med jämna pengar på grund av Corona situationen. Torsdagen den 4/6 kl. 18:00 – 19:00 Måndagen den 8/6 kl. 18:00 – 19:00 Måndagen den 15/6 kl. 18:00 – 19:30 Därefter vid SSV:s höstmöte. Datum ej fastställt. Hälsnigar SSV:s projektgrupp