Klubbholmssektion

Viktig information till båtägare som besöker Kalmar södra skärgård!!!!!!

Ett nytt och mer detaljerat storskaligt båtsportskort har gjorts i samarbete med Segelsällskapet Vikingarna ,Kalmar kommun och Hydrographica AB. Detta ökar avsevärt tillgängligheten i Kalmar södra skärgård och omfattar området från Stensö fiskeläge i norr till Bottorp i söder. Ovanstående medför att det blir nya , säkrare och ändrade farleder samt fler sjömärken på nya positioner. Arbetet med utsättningen av de nya farlederna börjar på onsdag den 10 juni om vädret tillåter och från denna tidpunkt är nuvarande sjökorts leder ej tillförlitliga i området och detsamma gäller för dess sjömärkes positioner. Efter att arbetet avslutas kommer informationen att införas i Sjöfartsverkets Underrättelse för sjöfarare (Ufs). Observera att de elektroniska sjökorten också måste uppdateras och detta sker senare genom respektive tillverkares försorg.Vi börjar med att ändra de två befintliga lederna från Kalmarsund till Stensö fiskeläge där ytterligare två lateralmärke tillkommer samt den nuvarande leden till T-bryggan på Stensö och Ekö som får en helt ny säkrare angöring från Kalmarsund och flyttas norr ut! Därefter kommer en ny inre led att färdigställas längs Stensö. Avslutningsvis kommer 3 inomskärsleder ner till Bottorp att göras med kardinalmärken inklusive en angöring från Kalmarsund till Bottorp i söder. Båtsportskortet som består a 8 sidor kan köpas från ett stort antal fackbutiker där också Baltic båttillbehörsbutik belägen vid Kalmar gästhamn mitt emot turistbyrån ingår. Medlemmar i Segelsällskapet Vikingarna kan under en kort period köpa ett båtsportskort per familj till reducerat pris se SSV:s hemsida och SSV:s facebook. SSV:s Projektgrupp.