Okategoriserade

Sjökort över Kalmar södra skärgård

Nu är sjökorten över Kalmar södra skärgård officiellt invigda.
Kommunalrådet Johan Persson förärades idag ett sjökort vid en ceremoni utanför vårt klubbhus på Stensö. Johan Persson tackade alla inblandade i SSV för deras insatser, där ett överslag gjordes att det gått åt ca 600 man/tim för att få fram sjökortet. Ordf. Ola Bengtsson och projektledare Hans Martinsson framförde också
sina tack till serviceförvaltningen för deras insatser med att få ut alla prickar.