Utbildning

UTBILDNING, Nautiska kunskaper!

Utbildning ger kunskap!

Passa på att ta din förarutbildning nu i vår.

Vi kör nu igång utbildningsverksamheten 2021 och startar med förarintyg.

Kursen ger dig en god grund för vidare nautiska kunskaper.

Kursen omfattar:

  • Sjökort, latitud och longitud
  • Distans, tid och fart
  • Lägesbestämning
  • Utprickning
  • Lanternor och dagsignaler
  • Väder
  • Väjningsregler och manövrering
  • Säkerhet ombord
  • Sjösäkerhet

Kursen är 9 tillfällen med 3 tim. vid varje tillfälle där sista tillfället är prov.

Kursavgift: 2000:-  Är du junior och under 15 år är kursavgiften halva kostnaden.

Junior eller senior, följande kostnad tillkommer:

Kurslitteratur och kursmaterial kostar ca 600:- och ingår inte i avgiften.

Examinationsavgift: 625:- per prov (+ 65:- för intygsboken) tillkommer för registrering hos NFB (Nämnden för båtlivsutbildning). Betalas vid provtillfället.

Nautisk kompetens ger en större säkerhet till sjöss samt möjligheter att få bra rabatter på båtförsäkringar. Förarintyget är inkörsporten till kustskepparen.

Tidpunkt: 18 februari i SSV:s klubbhus kl. 18.00

Anmälan skall göras till vår utbildningsledare:

Ola Bengtsson

maritim.westlake@gmail.com