Klubbhussektion

Bokning Klubbhuset!

Nu finns det uppdaterade kalendrar på vår hemsida.

Detta kommer underlätta för de som vill boka klubbhuset och det kommer hjälpa oss att se klubbaktiviteter på ett enklare och tydligare sätt. Tidigare fanns det en kalender under fliken Kalender där samtliga bokningar (privata, klubbens möten, klubbaktiviteter m.m.) fanns.

Nu har vi gjort två kalendrar.

För den som ska boka klubbhuset räcker det att man öppnar fliken Bokning Klubbhuset. Där kan man se info om bokning men också alla bokningar som ockuperar klubbhuset. För den som ska ha en aktivitet som inte nödvändigtvis behöver vara i klubbhuset, tex en vanlig seglingsträning, kommer man se sin aktivitet under fliken Kalender där öppna klubbaktiviteter kommer finnas. Detta kommer minska förvirring och göra det tydligt när lokalen är bokad och kommer göra det lättare för alla att orientera sig.