Klubbhussektion

Taggar!

Du som önskar en tagg inför sommaren kan ansöka om det på info@ssvkalmar.com. Du ska ha varit medlem i minst ett år, samt att föreningen förväntar sig lite mer av tagg-innerhavarna, gällande att ställa upp på arbetsdagar och städdagar när det blir aktuellt. Taggarna kommer att utlämnas i klubbhuset torsdagen 3/6 och tisdagen 8/6 kl 18.00. Under sommaren sker ingen tagg-utdelning. Varje tagg debiteras med 300;- vilket sker genom faktura.