Okategoriserade

SSV:s Sjömätning

Muddringsarbetet är nu avslutat i Slottsfjärdens nya gästhamn efter en förlängning på grund av oväntade bottenförhållanden.


· Färdigställande av bryggorna pågår.
· SSV:s mätgrupp har börjat sitt mätuppdrag efter översyn och kalibrering av utrustningen samt baserat på sjökortmanus och mätinstruktioner från Hydrographica.
· Hamnområdet och inre delen av leden i anslutning till slottet är mätta och detta underlag är sänt till Hydrographica för analys och bearbetning pågår.

Återstående åtagande
· Mätning av området innanför den muddrade delen av gästhamnen till Stadsparken samt yttre delen av infarten till gästhamnen vilket inkluderar det farliga området Bossegrunden väster om ön Grimskär. Tidsåtgången för det återstående arbetet beräknas till mindre än två veckor om vädret är gynnsamt.
· Kompletterande mindre detaljmätningar från Hydrographica baserade på analysresultat av genomförda manusmätningar.
· Drönarbilder över gästhamnen när bryggorna med förtöjningsanordningar är på plats för mer detaljerad information på det färdiga sjökortet.
· Med resultatet av ovanstående åtaganden blir det en säker angöring av gästhamnen från farleden genom Kalmarsund och leden norr om Grimskär.
· En tillfällig utsättning av begränsningsmarkeringar måste förmodligen göras år 2021 inne i själva gästhamnen i samarbete mellan kommunen och Hydrographica då handläggning och godkännande av berörda myndigheter (Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Försvarsmakten) tar längre tid.
· Till nästa år 2022 kommer det att vara möjligt att angöra den nya gästhamnen på ett säkert sätt från Kalmarsund söder om Bossegrunden samt också att passera genom en led från Stensö fiskeläge norr om Grimskär ut i Sundet.
· Allt material beräknas finnas tillgängligt i de elektroniska sjökorten (plottrar) för fritidsbåtar före sommaren 2022.

SSV:s Sjömätningsprojekt

Hans Martinsson