Klubbhussektion

Ordförande har ordet!

Bästa medlemmar!

Vi har haft två jobbiga år med en Pandemi som inte funnits i modern tid. Möten har inte kunnat genomföras som planerat och vi alla har fått stå tillbaks för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen i SSV har under Pandemin jobbat oförtrutet framåt och för SSV:s bästa. Under 2020 fick vi igenom olika bidrag som var kompensation för Covid 19 och fick trots en rad inställda evenemang en ekonomi i balans. Vårt fina klubbhus som normalt brukar vara fullbokat hade knappt inga betalande bokningar under 2020. Sjömätningsprojektet Västra sjön genomfördes med idogt arbete under 2020 och i förlängningen utförde sjömätargänget även mätningarna från Stensö Fiskeläge till Kalmars nya gästhamn vid Slottsfjädern som färdigställdes 2021. Ett projekt som hittills varit klubbens största projekt och som givit oss en dubbelt så stor skärgård. Styrelsen tog under 2020 ett beslut på att återigen satsa på utbildning. Vi har jobbat fram en segelskola som nu är högklassig med utbildade seglings coacher och en otroligt fräsch båt park. Nyinköpta båtar har kunnat finansieras med egna medel. Verksamheten har redan första året givit ett rejält överskott till klubbkassan. Beröm för seglarskolan slutar aldrig att komma in. Otrolig respons från vuxna och barn. Det är det här som är framtiden för SSV och satsningen på utbildning är det vi behöver.  De olika utbildningarna inom navigation har slagit alla rekord både vad gäller ekonomi och antal intressenter. Tyvärr gav Pandemin oss huvudbry men vi delade upp grupperna så allt blev lyckat genomfört. Trots att vi fått hyra in lärare har utbildningen givit ett rejält överskott. Inom navigationsutbildningarna finns nu planer att utöka Förarintyg och Kustskepparen med radarutbildning mm. 

Styrelsen har förhandlat till sig ett bra arrendeavtal med Kalmar Kommun gällande ”Seglarudden”. Avtalet innebär att vi förfogar över 1.700 kvm strandtomt med möjlighet till en fantastisk utveckling av vår verksamhet. Anledningen till arrendeavtalet är att vi skall säkra upp vår utveckling och kunna söka bidrag för nästa stora projekt inom SSV. Projektet seglarudden kommer att bli det största projektet vi drivit ekonomiskt sett där vi anlägger helt ny brygga, två nya sjösättningsramper, belysning, omläggning av väg, och återställande av strandlinje. Vi kommer från styrelsen att hålla medlemmarna väl informerade om vad som händer i projektet. Givetvis kommer inte detta att kunna bli verklighet utan majoritetsbeslut i klubben. Ett spännande projekt som bygger på SSV:s framtid och utveckling. 

Styrelsen kommer nu i oktober att inleda förhandlingarna med Kalmar Kommun för att få ett arrendeavtal ute på klubbholmen för att säkerställa klubbens intresse och vilka åtaganden som gäller. Vi hoppas därmed kunna få en mer positiv utveckling av klubbholmen.

Nästa stora projekt är att styrelsen påbörjat projekteringen av T-bryggans område som är en viktig del av klubben med tanke på att vi har många medlemmars båtar vid dessa bryggor samt att SSV har byggnader, uppläggningsplatser och intressen i området. Byggnation av bostäder vid T-bryggan kommer förmodligen ingång i början av 2022.

Under våren dök det upp en ny granne till SSV. Kalmar Wakeboard klubb och som de flesta kunde se blev det ett fasligt liv bland närboende och övriga tyckare. Styrelsen har hela tiden varit positiva till Kommunens satsning då vi anser att vattensport inte skall förbjudas. Protestanter hävdade att oljud, fester och parkeringsproblem skulle bli facit samt att säkerheten för SSV:s seglingsverksamhet blev helt urholkad. Absolut inget av detta hände under den gångna säsongen. Det var ett trevligt inslag som inte skapade säkerhetsproblem för SSV. Snarare tvärtom då vi hade bojar som blåst in på Wakeboardbanan. Parkeringsproblem, ljudproblemen, fester och svensexor uteblev och verksamheten bedrevs seriöst med seriösa åkare och väldigt ljudlöst. Från styrelsens sida önskar vi en fortsatt positiv utveckling för Kalmar Wakeboard klubb.

Från styrelsens sida jobbar vi alltid för medlemmarnas bästa och bevakar våra intressen.

Klubben har de senaste åren tagit viktiga strategiska beslut som fört verksamheten framåt och vi är nu på väg att bli en modern klubb med bred ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten är en mycket viktig del i vår verksamhet och som vi bör satsa vidare på samtidigt som vi utvecklar nya tankar och idéer för alla kategorier i vår klubb.  

Ordförande Ola Bengtsson