Segelbåtssektion

Skepp ohoj alla Vikingar!

SSV står som värd för SM i OK-jolle och Finnjolle den 26-28 augusti 2022.

Vi räknar med att det kommer hit ett 80-tal båtar med besättningar och vi förbereder redan nu hur förutsättningarna runt tävlingarna skall utformas för att arrangemanget skall fungera som bäst.

Totalt räknar vi med att det behövs ett fyrtiotal personer under tre dagar, fredag lördag och söndag, varav ca hälften på sjön i olika funktioner.

På land behövs det folk som hanterar vagnar, leder trafik och servar med mat och dryck på olika platser. Arrangemanget avslutas med gemensam middag för alla funktionärer.

Om du kan och har möjlighet att hjälpa till ser vi gärna att du redan nu anmäler ditt intresse till SSV via mejl eller facebook.

SSV Segelsektionen