Okategoriserade

XRF-mätning av båtbottenfärger!

Nya krav 2025
Från och med 2025 kommer vi att ställa krav på att samtliga båtägare som hyr eller
arrenderar bryggplats i Kalmar kommun ska kunna uppvisa ett mätprotokoll där tennhalten
inte får överstiga 100 mikrogram/cm2 som medelvärde. Alternativt måste du kunna visa att
båten är tillverkad efter 1995, eftersom vi konstaterat att samtliga båtar med för höga
mätvärden var tillverkade tidigare än så.
Länk: Källa Kalmar Kommun.

Kalmar Båtklubb har två mätförättare som utför dessa mätningar och är godkända av
Svenska Båt Unionen.
Vi samlar ihop ett antal båtar och planerar tid för mätningarna under hösten.
De båtägare som är intresserade gör en bokning till oss på vår hemsida under miljö eller i
länken nedan.
Kalmar båtklubb återkommer med exakta datumen för när mätningarna kommer att
genomföras.
Efter genomförd mätning skickar vi protokollet till er e-postadress.
Pris:
Medlem i KBK 1.100kr
Ej medlem 1.300kr
Länk: Bokning och mer information

Med vänliga hälsningar
Kalmar Båtklubb