Segelbåtssektion

Inbjudan Kalmar Doublehanded

Datum: 2019-06-08 Arrangör: Segelsällskapet Vikingarna Kalmar

1 Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

1.3 Tävlingen är öppen för följande:
Enskrovsbåtar med en skrovländ över 6,0 m

1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv- mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana
segel. Detta ska anmälas vid registrering 2019-06-08 vid regatta expeditionen.

1.5 Under kappsegling får det vara max 2 personer (Rorsman och 1 besättning).

1.6 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.7 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på
det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2 Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen

3 Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2019-06-06 till:
Christer Stenholm 070-315 92 59
e-post: stenholm.christer@gmail.com
https://www.sailarena.com/sv/se/club/ssvi/kalmar-doublehanded2/

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Rorsman med klubbtillhörighetBåttyp
Nummer i seglet
SRS- tal

3.2.1 Anmälningsavgiften är 350 kr ink. Vid anmälan eller vid registrering.

4 Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-06-08
Tävlingsexpeditionen är öppen: 8/6 kl 08:00 -09:00

4.2 Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

5 Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6 Tidsprogram

6.1 Program:
Registrering vid regattaexpedition gästhamnservis Kalmar
Ölandshamnen se även 4.1
Skepparmöte 8/6 kl 09:00
Tid för varningssignal 8/6 kl 09:55
Prisutdelning kommer att ske i vid Ölandshamnen ca: kl 1900

6.2 En distanskappseglingar är planerade

7 Genomförande

7.1 Banan är en distansbana (se bilaga banbeskrivning) och kan seglads med och
motsols, vilket bestäms innan rorsmansmötet den 8/6

8 Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs runt södra och mellersta Kalmarsund
Se bilaga banbeskrivning

9 Banan

9.1 Banan är en distansbana på ca 30 disminuter se bilaga: Banbeskrivning.

9.2 Banan kan avkortas genom att SMS utskickas till av rorsman redovisad telefonnummer. Kappseglingskommittén kommer att skicka ut text där instruktion om vart avkortningen kommer att ske. t.ex. ”Avkortad bana vid märke 6.” Den fortsatta sträckningen blir därvid: Passera det angivna märket på den sida som anges i banbeskrivningen och närmare märket än 50 m och segla sedan DIREKT i mål

Seglingen strävar efter ett maximalt seglat tid är 8 tim

10 Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A